601 950 841 / 22 615 52 40 kontakt@tropemjakosci.pl

Konferencja

Przez Dialog ku Jakości

Zapraszamy na konferencję warsztatową pod hasłem
„Przez Dialog ku Jakości”
będącą kolejnym wydarzeniem z cyklu
Tropem Jakości

Konferencję poświęcimy budowaniu organizacji przyszłości w duchu zarządzania kompleksową jakością (TQM ― Total Quality Management) w autorskiej wersji Andrzeja Bliklego zwanej  Doktryną Jakości. Jako drogę jej wdrożenia zaproponujemy Metodę TROP. W ten sposób chcemy włączyć się w coraz żywszy i coraz bardziej emocjonalny nurt dyskusji nad poczuciem sensu w działaniach zawodowych wśród pracowników i właścicieli wielu firm. Będziemy się starali pokazać, że najbardziej pożądane cechy w gospodarce: zmotywowanie, kreatywność, odpowiedzialność i sprawczość są właśnie pochodną poczucia sensu. Proponowany przez nas model organizacji jest jedną ze skuteczniejszych dróg organicznego, naturalnego budowania tego sensu.

Pierwsza konferencja z cyklu Tropem Jakości (październik 2014) pod hasłami Lider z sensem, Organizacja z sensem, Zmiana z sensem była poświęcona alternatywnym rozwiązaniom w zakresie przywództwa i zarządzania, sposobom budowania środowiska pracy dającego poczucie sensu, wprowadzania trwałej zmiany kultury organizacyjnej w organizacjach.

W trzeciej edycji tego projektu zajmiemy się dialogiem , kwestią partnerstwa i zaangażowania w działaniu zespołów, zaproponujemy konkretne narzędzia prowadzenia efektywnych spotkań zwane Inkubatorami Jakości, które można stosować nie tylko w TQM. Konferencję wzmocnimy efektywnymi metodami uczenia tzn. mini wykładami, warsztatami prowadzonymi metodami aktywnymi, pracą na przypadkach wnoszonych przez uczestników.

Konferencję współorganizują
prof. Andrzej Blikle oraz Grupa TROP

Spotkanie odbędzie kameralnym miejscu na bliskim Żoliborzu
(300 metrów od stacji metra „Plac Wilsona”)
Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego.

forty_konf

Konferencję adresujemy do liderów i właścicieli firm oraz wszystkich specjalistów, którzy szukają praktycznie użytecznej wiedzy i sprawdzonych rozwiązań w dziedzinie jakości, przywództwa i zmiany w organizacji. Adresujemy ją do tych, którzy poszukują drogi do budowania partnerstwa i poczucia współodpowiedzialności pracowników za rozwój firmy.

Dla osób, które wezmą udział w naszej konferencji przygotowaliśmy prezent: książkę „Doktryna Jakości” w twardej oprawie podpisaną przez prof. Bliklego.

Cena obejmuje: udział w konferencji, materiały szkoleniowe, książkę „Doktryna Jakości”, catering oraz nocleg.

Dialog

Organizacja przyszłości

Komunikacja – tworzenie kultury dialogu i współpracy opartej na empatii oraz porozumiewania się wszystkich ze wszystkimi.

Jak budować wewnętrzną motywacje do zmiany?

Lider

Przemoc a partnerstwo

Liderzy formalni i nieformalni jako animatorzy partnerstwa.

Zaangażowanie wszystkich liderów do programu rozwoju firmy.

Partycypacja

Inkubatory jakości

Wprowadzanie organizacyjnych, technicznych i zarządczych zmian zgodnych z założeniami TQM.

Inkubatory Jakości jak prowadzić efektywne spotkania.

Program konferencji

1 dzień

10:00-13:00 – SESJA WPROWADZAJĄCA

 • Przedstawienie się prowadzących i uczestników
 • Wstępna integracja
 • Przedstawienie idei wiodącej – TQM w autorskiej wersji A. Bliklego w firmie
  • Wszyscy doskonalą wszystko
 • Przedstawienie sposobu wprowadzania zmiany do organizacji opartej na Metodzie TROP
  • Jak budować wewnętrzną motywacje do zmiany (wszyscy budują swoją motywacje do współpracy)

13:00-14:00 – PRZERWA OBIADOWA

14:00-18:00 – DIALOG, PARTNERSTWO, PARTCYPACJA    

 • Komunikacja – tworzenie kultury dialogu i współpracy opartej na empatii
  • Dogadywania się wszystkich ze wszystkimi
 • Liderzy formalni i nieformalni jako animatorzy partnerstwa
  • Zaangażowanie wszystkich liderów do programu rozwoju firmy
 • Partycypacja – wprowadzanie organizacyjnych, technicznych, zarządczych zmian zgodnych z założeniami TQM

19:00-21:00 – KOLACJA

21:00-22:30 – DZIAŁANIA TWÓRCZE 

2 dzień

9:00-13:00 – INKUBATORY JAKOŚCI

 • Jak prowadzić efektywne spotkania grupowe

13:00-14:00 – PRZERWA OBIADOWA 

14:00-17:00 – JAK TO ZROBIĆ W KONKRETNEJ FIRMIE (ORGANIZACJI)

 • Praca na problemach wnoszonych przez uczestników i przygotowanych case’ach

Rabaty dla firm

Dla organizacji, które wyślą więcej osób na konferencję, przygotowaliśmy specjalne rabaty:

3 osoby – rabat 5%
4 osoby – rabat 10%
5 osób – rabat 15 %

Bardzo dziękuję za spotkanie, było ono dla nas bardzo, bardzo inspirujące. Ciekawa formuła, osobiście wyniosłem z niej wiele pozytywnych emocji. No i to otoczenie.

Proponuję, aby organizować cykliczne spotkania dla firm które są zainteresowane TQM. Dzięki nim moglibyśmy się wspierać i wymieniać doświadczeniami. Omawiać problemy jakie mamy na drodze do wprowadzenia TQM. Nic tak nie inspiruje i nie pomaga jak wymiana doświadczeń i uczenie się na błędach (najlepiej nie na swoich).

To takie moje przemyślenia na dziś. My cały czas jesteśmy na początku drogi. Trudno znaleźć czas na nowe zadania, ale działamy i każdego dnia się rozwijamy.

Zbigniew Kaczor

właściel firmy, Maxim

Tropem Jakości

O programie

Projekt jest partnerską inicjatywą Andrzeja Jacka Bliklego oraz Doroty Szczepan-Jakubowskiej i Jacka Jakubowskiego, łączącą ich osobowości i wizje paradygmatu pracy z sensem, a także ich osiągnięcia i doświadczenia. Celem projektu jest wspieranie w rozwoju tych organizacji, które wierzą, że długoterminowy sukces zapewnia jedynie oparcie zarządzania na wartościach godnościowych, partnerstwie i poczuciu odpowiedzialności wszystkich pracowników.

Projekty wdrożeniowe

Prowadzimy działania konsultingowe i wdrożeniowe w zakresie wprowadzania TQM w wersji Doktryny Jakości w organizacjach: biznesowych, pozarządowych, samorządowych. Nasze programy obejmują audyt organizacji pod kątem:

 • systemu,
 • sposobu zarządzania,
 • kultury organizacyjnej,
 • barier i trampolin, czyli potencjalnych przeszkód i mocnych stron,
 • profilu liderów.

Pomagamy budować strategie wprowadzania zmian opartych na systemowej Metodzie TROP oraz narzędziach Doktryny Jakości. W pracy wykorzystujemy przede wszystkim Koła Jakości i metodykę Action Learning.

Zobacz więcej na:

Wydarzenia otwarte

Rozpoczęliśmy cykl konferencji i seminariów warsztatowych TROPEM JAKOŚCI. To unikalne w formie spotkania praktyków z praktykami.

Jak wyglądają seminaria i konferencje?

Podczas spotkań tworzymy przestrzeń do wymiany poglądów z osobami o podobnych wyzwaniach biznesowych, ale zróżnicowanych doświadczeniach. Inspirujemy, dodajemy odwagi, pomagamy w budowaniu coraz głębszego poczucia sensu i satysfakcji z pracy menedżerskiej.

Seminaria adresujemy do liderów poszukujących nowych sposobów budowania organizacji i rozwijania jej kultury. Obejmują trzy bloki tematyczne:

 • jakość,
 • przywództwo,
 • zmiana.

Dajemy organizacjom wiedzę i narzędzia umożliwiające skuteczne wdrażanie kultury opartej na Doktrynie Jakości. Chcemy wspierać firmy w budowaniu autentycznego zaangażowania pracowników, bez którego ten szlachetny i ambitny plan nie ma żadnych szans. W efekcie mogą oni pracować w firmie stabilnej, efektywnej finansowo i zarządzanej poprzez wartości godnościowe.

 

Dorota Szczepan–Jakubowska

założycielka i prezes, Grupa TROP

O nas

Wszyscy troje mamy kilkunastoletnie doświadczenie w szkoleniu i doradztwie zarówno firmom jak i organizacjom rządowym, samorządowym i pozarządowym. Andrzej Blikle specjalizuje się w zarządzaniu kompleksową jakością (TQM), Dorota i Jacek Jakubowscy ― w budowaniu empatycznego środowiska pracy metodami wyrosłymi na gruncie psychologii społecznej. W roku 2014 postanowiliśmy połączyć nasze wysiłki i doświadczenia, gdyż wierzymy, że wdrożenie zarządzania jakością wymaga przemiany społecznej w organizacji, a przemiana społeczna ― aby była skuteczna i trwała ― wymaga wprowadzenia w firmie paradygmatu stałego doskonalenia, partnerstwa, zaufania i wartości godnościowych.

ANDRZEJ JACEK BLIKLE

ANDRZEJ JACEK BLIKLE

Mentor polskich przedsiębiorców

Pracownik Instytutu Podstaw Informatyki PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea), członek rady nadzorczej „A.Blikle Sp. z o.o.” (w latach 1990–2010 prezes zarządu), prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, członek Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości, przewodniczący Rady Centrum im. Adama Smitha, członek Rady Języka Polskiego oraz ponad dwudziestu innych organizacji.

We wrześniu roku 2009 zajął drugie miejsce (po Janie Krzysztofie Bieleckim) wśród liderów firm w rankingu „Kogo słucha biznes”. Ranking przeprowadził magazyn Thinktank wspólnie z Instytutem Monitorowania Mediów i Google. W roku 2011 otrzymał tytuł „Człowiek Jakości Roku 2010″ przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011. Autor książki „Doktryna Jakości”.

www.moznainaczej.com.pl
andrzejblikle.natemat.pl

DOROTA SZCZEPAN-JAKUBOWSKA

DOROTA SZCZEPAN-JAKUBOWSKA

Mentorka psychologów biznesu

Psycholog biznesu, prezes Grupy TROP, współzałożycielka i opiekun merytoryczny Akademii TROP — pierwszej w Polsce szkoły trenerów biznesu i coachów. Współautorka Metody TROP. W 2013 otrzymała tytuł Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet. Od ponad 20 lat trener, coach, mentor, superwizor treningu psychologicznego rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Współtworzyła metodologię Programu Wsparcia Firm Rodzinnych. Tworzy autorskie programy dla biznesu związane z rozwojem kultury organizacji opartej na talentach, wdrażaniu coachingowego stylu zarządzania. Wspiera organizacje w procesie przeprowadzania zmian, m.in. restrukturyzacji, rebrandingu, łączenia i optymalizacji. Prowadzi coachingi indywidualne i grupowe dla kadry zarządzającej międzynarodowych korporacji, MŚP i firm rodzinnych.

Profil na www.grupatrop.pl
dorotajakubowska.blogspot.com

JACEK JAKUBOWSKI

JACEK JAKUBOWSKI

Mentor ruchu trenerskiego

Innowator społeczny i doradca organizacji biznesowych w zakresie budowania kultury partycypacji i partnerstwa. Psycholog, superwizor, trener, coach. Wieloletni wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla oświaty przez Prezydenta RP. Członek klubu Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych – ASHOKA.

Jeden z inicjatorów powstania Inicjatywy Firm Rodzinnych i Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Twórca pierwszej w Polsce Szkoły Trenerów. Mentor i nauczyciel kilku pokoleń trenerów, coachów, współtwórca Metody TROP. Metodolog Programu Wsparcia Firm Rodzinnych I i II edycji. Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Profil na www.grupatrop.pl
jacjakubowski.blogspot.com

Konferencja Tropem Jakości to platforma wymiany autentycznych doświadczeń uczestników. Dla mnie osobiście spotkanie to było niezwykle inspirujące, zachęcające do zupełnie nowego spojrzenia na organizację. Oczywiście to nowe spojrzenie wzbudziło wiele wątpliwości i pytań, ale niewątpliwie stanowiło impuls do zmiany dotychczasowych schematów działania – takie otwarcie, że można inaczej. Z mojej opinii warto wykonać ten pierwszy, poznawczy krok, który zmienia perspektywę. Rozwój organizacji wymaga stałego zasilania w wiedzę i doświadczania nowych perspektyw. Pytanie, co z tym krokiem zrobimy dalej? Konferencja to inspirujący, dobry początek, ale mam pełną świadomość, że wdrożenie prezentowanych idei, to długotrwały proces, początek drogi.

dr Karolina Janiszewska

ekspert i konsultant biznesu, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Aktualności

Zobacz co jeszcze robimy, abyś szedł drogą rozwoju

Poprzednie konferencje

Zobacz co do tej pory zrobiliśmy

Pocztówka z II edycji konferencji Tropem Jakości

II Konferencja warsztatowa z cyklu Tropem Jakości – „Przez Dialog ku Jakości”, która miała miejsce pod koniec kwietnia była w pełnym tego słowa znaczeniu warsztatami. Pierwszego dnia w tym niezwykle klimatycznym miejscu jakim jest ApartHotel...

czytaj dalej

Konferencja „Pracuj z sensem”

Pod koniec paź­dzier­nika 2014 roku zor­ganizowaliśmy nie­stan­dar­dową kon­feren­cję  warsztatowa pod hasłem PRACUJ Z SENSEM, pierwsze wydarzenie z cyklu Tropem Jakości. Zarówno jej forma wychodziła poza schemat, tego co zwykle nazywamy kon­feren­cją, ale i tematyka była dosyć szczególna i wyjątkowa.

czytaj dalej

Kontakt

Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego

Więcej informacji

Zapraszamy do współpracy także osoby gotowe zorganizować wydarzenie w swoim mieście.

Możesz też zaprosić autorów koncepcji Tropem Jakości — prof. Andrzeja Jacka Blikle, Jacka Jakubowskiego oraz Dorotę Szczepan-Jakubowską na wewnętrzne seminarium w Twojej firmie.

601 950 841 / 22 615 52 40
www.tropemjakosci.pl
kontakt@tropemjakosci.pl

Formularz kontaktowy

Wyślij nam pytanie lub chęć wzięcia udziału w konferencji a odezwiemy się do Ciebie.

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

Nasz Fanpage