601 950 841 / 22 615 52 40 kontakt@tropemjakosci.pl

KONWERSATORIUM
KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Prowadzący: prof. Andrzej Blikle

26 marca 2015, czwartek, 16:00-20:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Al. Ujazdowskie 28

wstęp wolny

Tropem Jakości budowanie poczucia sensu z pracy.

W dzisiejszej dobie przedsiębiorcy potrzebują ludzi samodzielnych, zaangażowanych, odpowiedzialnych, szybko uczących się. Potrzebują partnerów w budowaniu biznes lub realizowaniu społecznego dzieła. Niestety często zarządzają współpracownikami tak, jakby mieli do czynienia z krnąbrnymi dziećmi niezdolnymi do podejmowania decyzji na bazie szerszego zrozumienia sytuacji.

2434275_xxlW programie konwersatorium:

  • Podzielimy się przemyśleniami i praktyczną wiedzą na temat tego, jaki sposób sprawowania funkcji liderskich sprzyja budowaniu poczucia sensu pracy wśród współpracowników. Jak to poczucie można tworzyć na co dzień, a jak w szczególnych warunkach zmian?
  • Zastanowimy się nad związkiem pomiędzy inteligencją emocjonalną a zdolnością do świadomego budowania zdrowego i skutecznego środowiska pracy. Środowiska działania wspólnoty zadaniowej.
  • Zaprezentujemy model U!Lidera, który powstał właśnie w wyniku pracy z przywódcami nad zidentyfikowaniem elementów kluczowych dla budowania poczuciem sensu w pracy. Dostarcza on wielu praktycznych wskazówek dla osób zarządzających w firmach i organizacjach pozarządowych.

Więcej informacji.