601 950 841 / 22 615 52 40 kontakt@tropemjakosci.pl

Pod koniec paź­dzier­nika 2014 roku zor­ganizowaliśmy nie­stan­dar­dową kon­feren­cję  warsztatowa pod hasłem PRACUJ Z SENSEM, pierwsze wydarzenie z cyklu Tropem Jakości. Zarówno jej forma wychodziła poza schemat, tego co zwykle nazywamy kon­feren­cją, ale i tematyka była dosyć szczególna i wyjątkowa.

LIDER Z SENSEM, ORGANIZACJA Z SENSEM I ZMIANA Z SENSEM.

były przewodnimi hasłami tej konferencji.

Dziękujemy za udział i pozytywne opinie na jej temat.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z tej konferencji oraz do obejrzenia zdjęć.

Prezentacje prof. Bliklego
Prezentacje Doroty Szczepan-Jakubowskiej